Close

O mnie

Ina-002„Położnictwo to misja i wyzwanie, bo kiedy  rodzi się dziecko – cały wszechświat musi się zatrzymać, aby zrobić mu miejsce”

Ina May Gaskin

***

Słowa Iny May Gaskin są moim drogowskazem i towarzyszą mi w mojej praktyce położniczej każdego dnia.  Zawód położnej wykonuję od 1989 r. Na początku pracy zawodowej związana byłam ze Szpitalem Klinicznym Nr 2, im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej. Od początku lat 90 zainteresowałam się  zmianami powstającymi w polskim położnictwie i zaczęłam propagować ideę porodu naturalnego i praw kobiet do wyboru miejsca porodu.  Na stałe nawiązałam współpracę z  „Fundacją Rodzić po Ludzku” między innymi jako współorganizatorka ’Akcji Rodzić po ludzku’, tam prowadziłam zajęcia edukacyjne i jako instruktorka Szkoły Rodzenia, a w latach 1998-2009 byłam współorganizatorem konferencji dla położnych.

W 1996 r. pracowałam jako położna koordynująca w bloku porodowym w Wołominie i byłam organizatorką  Sali do porodu w wodzie. Współpracuję z samodzielną praktyką położniczą w Hanowerze, Holandii gdzie odbyłam staże w Domu Narodzin i przy porodach w domu. Razem z zespołem samodzielnych położnych stworzyłam Model opieki okołoporodowej w praktyce pozaszpitalnej, przyjmuję porody w domu. Od 1996- do chwili obecnej,  prowadzę zajęcia we własnej Szkole Rodzenia – Centrum Usług Edukacyjno Położniczych „Dom Narodzin”. Od 1998 roku,  moja indywidualna praktyka położnej wpisana została do rejestru Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 514.

Aktywnie działam w Stowarzyszeniu położnych i rodziców „Dobrze Urodzeni”. W 2006 r. założyłam i doprowadziłam do otwarcia pierwszy w Polsce Dom Narodzin. Następnie nawiązałam współpracę ze Szpitalem Św. Zofii i pracowałam w  bloku porodowym.  Wraz z grupą położnych zainicjowałam i przygotowałam projekt „Zielonej linii” oraz projekt Oddziału porodów naturalnych samodzielnie prowadzonego przez położne w Szpitalu Św. Zofii, a od roku 2008, utworzyłam sekcję niezależnych położnych, jak również nadal współorganizuję konferencje i szkolenia dla położnych.

Na początku 2019 roku zdobyłam tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii.

Od sierpnia 2019 roku pracuję w Szpitalu specjalistycznym św. Rodziny na Madalińskiego jako koordynator centrum porodów naturalnych.

25.o8.2011r. Ministerstwo Zdrowia doceniło moją pracę, honorując mnie medalem „Za zasługi dla ochrony zdrowia” i przyznam, że jest to dla mnie powód do dumy, ale i bodziec do cięższej pracy w dziedzinie polskiego położnictwa.

***

Moje kwalifikacje:

1986- 1989 –  Medyczne Studium Zawodowe na Wilczej

1998- 2003 –  Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku kierunek Pedagogika, specjalność edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

2008 – 2009 – Warszawski Uniwersytet Medyczny wydział nauki o zdrowiu, kierunek położnictwo

2014 – Kopernikańska Akademia Menadżera Służby Zdrowia w Toruniu

2017-2019 – Warszawski Uniwersytet Medyczny – specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Ukończone kursy:

 • Kurs dla instruktorów Szkoły Rodzenia Fundacji Rodzić po Ludzku w Warszawie
 • Kurs Poród Domowy Fundacji Rodzić po Ludzku w Warszawie
 • Kurs Poród Alternatywny I i II stopień, Fundacja Rodzić po Ludzku w Warszawie
 • Kurs Umiejętności Komunikacji Międzyludzkich, Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Kurs Poród w Wodzie , Szpital Akademii Medycznej w Tychach
 • Kurs Specjalistyczny Poród do Wody 2014r
 • Kurs Dokształcający – Prowadzenie ciąży przez położną 2014r w CMŻ
 • Pediatryczny Kurs Pierwszej Pomocy oparty na Wytycznych 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)
 • Kurs Laktacyjny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • Szkolenia wewnątrzszpitalne w Wołominie, Szpitalu Św. Zofii w Warszawie
 • Kurs położnej środowiskowej w Fundacji Rodzić po Ludzku
 •  Współpraca z zespołem niezależnych położnych w Niemczech, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii
 • Koordynator Szkoleń dla Lekarzy i Położnych w CMŻ