Close

Kryteria dostępności kursów refundowanych

Zapraszamy Panie, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. są zameldowane na pobyt stały na terenie m. st. Warszawy,
  2. są zameldowane na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  3. zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w m.st. Warszawie,
  4. przebywają w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.

UWAGA

Nie wymagamy od Pań żadnych dokumentów poświadczających zameldowanie lub rozliczanie się z urzędem skarbowym.
Na pierwsze zajęcia proszę przynieść dokument tożsamości (Dowód Osobisty).
Zostanie wypełniona karta uczestnika kursu i to ona pójdzie do weryfikacji do urzędu.
Do programu refundacji kursu, zapisujemy klientki, które nie uczestniczą w innej darmowej szkole rodzenia.